Wspieramy organizacje w ochronie przed cyberatakami
Realizujemy testy bezpieczeństwa serwisów www, infrastruktury IT
Pomagamy tworzyć strategię, polityki, standardy, procedury
Przeprowadzamy testy socjotechniczne, audyty konfiguracji

Bezpieczeństwo informacji i polityka bezpieczeństwa

Testy penetracyjne aplikacji webowych i mobilnych

Zarządzanie ciągłością działania

Testy socjotechniczne

Analiza podatności

Audyt bezpieczeństwa procesów IT

Audyt zgodności z istniejącymi standardami

Audyt konfiguracji systemów i usług

Testy penetracyjne środowiska IT