Audyt konfiguracji systemów i usług

Audyt konfiguracji systemów i usług

 

Odpowiednia konfiguracja komponentów informatycznych ma bardzo ważne znaczenie dla wydajności usługi i jej bezpieczeństwa. Audyt konfiguracji przeprowadzony przez osobę znającą dany komponent pozwala wskazać słabe jej punkty, mogące powstać np. w wyniku zaniedbania administratora, braku jego wiedzy bądź też z braku odpowiedniej ilości czasu na zapoznanie się ze specyfikacją. Bardzo ważne jest aby przeglądu konfiguracji dokonywać raz w roku, dla wszystkich krytycznych systemów działających w organizacji.

Przeprowadzając audyt konfiguracji należy opierać się na wytycznych opisanych w standardach takich jak np.:

Standardy te bardzo szczegółowo opisują wszystkie elementy konfiguracji oraz wpływ jakie będzie miało zastosowanie danej opcji na działanie środowiska bądź usługi.

Zaletą wykonania analizy podatności przez nas jest:

  • posiadane duże doświadczenie w konfiguracji urządzeń odpowiadających za bezpieczeństwo (np. firewalle, systemy antywirusowe, switche, itp.)
  • zweryfikowanie, czy działający proces można zoptymalizować lub zmniejszyć koszty jego utrzymania
  • wskazanie rekomendacji i propozycji zmian z jej uzasadnieniem
  • dodatkowe (opcjonalne) wsparcie we wdrożeniu zaleceń wskazanych w raporcie

Posiadamy duże doświadczenie w przeprowadzaniu audytów konfiguracji rożnego rodzaju komponentów środowisk teleinformatycznych (urządzenia aktywne, firewall, bazy danych, aplikacje mobilne i webowe). Zapraszamy więc do skorzystania z usług realizowanych przez nasz zespół.