Eventsentry – narzędzie do zarządzania informacją i zdarzeniami bezpieczeństwa (SIEM)

Eventsentry – narzędzie do zarządzania informacją i zdarzeniami bezpieczeństwa (SIEM)

 

Dobrze jest wiedzieć, kiedy należy szybko działać. Dlatego stworzyliśmy narzędzie pozwalające szczegółowo i w czasie rzeczywistym analizować dane.

EventSentry to idealne rozwiązanie do monitorowania incydentów bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym, wspomagające zespoły IT w podejmowaniu szybkich i skutecznych decyzji w ochronie zasobów i danych. Niezawodne, wydajne, rozbudowane, łatwe we wdrożeniu i obsłudze narzędzie znacząco zwiększa skuteczność pracy zespołów odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa. EventSentry pozwala zaoszczędzić czas na analizach dużej ilości danych, pozwala znacząco zmniejszyć koszt utrzymania bezpieczeństwa (TCO) w stosunku do pozostałych narzędzi dostępnych na rynku. Narzędzie otrzymało nagrodę „award-winning” za doskonałą obsługę i oferowane klientom wsparcie.

Kluczowe cechy produktu:

 • Zbieranie i analiza w czasie rzeczywistym danych z dzienników zdarzeń, logów i alertów, w tym również między innymi informacji o wydajności, dostępnej przestrzeni dyskowej, kondycji działających usług i procesów generowanych zarówno przez systemy fizyczne, systemy wirtualne, stacje robocze, serwery jak i pozostałe urządzenia sieciowe.
 • Monitorowanie procesów systemowych, logowania sieciowego, dostępu do plików, zdarzeń wynikających z zarządzania kontami użytkowników, w tym również monitorowanie zgodności z wymaganiami PCI, SOX, HIPAA, CJIS i innych.
 • Szeroko konfigurowalny moduł prezentowania zdarzeń, posiadający wiele różnych szablonów wizualizacyjnych, indywidualnie dopasowany do każdego użytkownika. Rodzaj przedstawianych zdarzeń zależy od posiadanych przez użytkownika uprawnień.
 • Bezpieczna, szyfrowana komunikacja między systemem zarządzającym a monitorowanymi
 • Możliwe rozbudowanie podstawowej funkcjonalności narzędzia o wbudowane bądź stworzone własnoręcznie skrypty monitorujące.
 • Interfejs w języku polskim.

Opis właściwości:

Monitorowanie i zbieranie zdarzeń

Zbieranie i monitorowanie zdarzeń w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem zaawansowanych funkcji takich jak np. monitorowanie zdefiniowanych progów, powtarzających się zdarzeń, czasy ich występowania, występowanie określonych przez administratora znaków.

Bezpieczeństwo

Podniesienie poziomu bezpieczeństwa poprzez monitorowanie w czasie rzeczywistym plików zdarzeń, monitorowanie naruszenia integralności plików, dostępności działania usług. Wykrywanie za pomocą protokołu ARP nowych urządzeń podłączonych do sieci.

Zgodność z wymaganiami

Monitorowanie aktywności dostępu do plików, procesów i konsoli terminalowych, monitorowanie udanego i nieudanego logowania, monitorowanie zmian w procesie zarządzania użytkownikami, zgodności z wymaganiami PCI, HIPAA, SOX, CJIS, itd.

Powiadomienia

EventSentry zawiera 16 różnych sposobów powiadomień, pozwalających przesłać alerty do użytkownika za pomocą protokołów: SMTP email, Syslog, SNMP Traps, http(s), komunikator Jabber (IM), wpisu do bazy danych, SNPP, RSS, utworzeniu pliku tekstowego, uruchomieniu procesu lub usługi sieciowej, wyświetlając komunikat na monitorze, itp.

Zbieranie i analizowanie plików logów

Monitorowanie i zbieranie informacji z dowolnych plików logów takich usług jak np. IIS, DHCP, Backup, Firewall, w czasie rzeczywistym. Tworzenie dopasowanych do potrzeb użytkowników raportów.

Wykorzystanie zasobów

Agenci monitorujący komponenty teleinformatyczne nie wpływają negatywnie na wydajność monitorowanych komponentów. Wdrożenie EventSentry nie wymaga zwiększania wydajności infrastruktury sieciowej, co powoduje, że jest rozwiązaniem ekonomicznym finansowo.

Monitorowanie wydajności

Monitorowanie i zbieranie danych o wydajności systemów operacyjnych Windows z wykorzystaniem usługi SNMP. Wbudowana inteligencja wykrywania problemów i samodoskonalenia procesu monitorowania.

Komunikacja z centralny systemem zarządzania

Komunikacja między systemem zarządzającym a monitorowanymi systemami jest szyfrowana. Zastosowana kompresji danych nie wpływa negatywnie na wydajność.

Rozszerzona inwentaryzacja

EventSentry monitoruje aktualność zainstalowanych aktualizacji systemowych, przedstawia informacje techniczne o działającym sprzęcie, a nawet o gwarancji jakiej podlegają komponenty sprzętowe, takich firm jak Dell©, HP©, IBM©

Dostęp do raportów przez portal webowy

Najnowszej generacji moduł raportowania pozwala dostosować ekran prezentowania zdarzeń wybranych przez użytkownika. Rozszerzony interfejs API umożliwia dostęp do danych aplikacjom firm trzecich. Portal obsługiwany jest przez większość dostępnych przeglądarek, również na urządzeniach mobilnych.

Monitorowanie przestrzeni dyskowej

Przesyłanie alertów bazujących na ustawionych limitach dostępnego miejsca dla dysku bądź folderu. Przedstawianie statystyk najbliższego wykorzystania miejsca. Wskazywanie 250 plików zajmujących najwięcej przestrzeni dyskowej.

Monitorowanie dostępności

EventSentry monitoruje czas działania usług TCP oraz komponentów teleinformatycznych monitorując w ten sposób ich aktualną dostępność.

Synchronizacja czasu

Sprawdzanie i opcjonalna synchronizacja lokalnego czas monitorowanych komponentów zgodnie ze standardami RFC 1769 i RFC 1305.

Monitorowanie usługą Syslog/SNMP/ARP

EventSentry zbiera wiadomości wysyłane protokołami Syslog, SNMP traps (v1-v3) z dowolnych urządzeń i systemów. Zdefiniowane zdarzenia przesyłane są do systemu centralnego w czasie rzeczywistym.

Procesy, Usługi i Harmonogramy

Aktywne monitorowanie usług, zaplanowanych zadań i samodzielnie działających procesów. Ponowne uruchomienie źle działających procesów lub usług.

Monitorowanie czasu działania

Rejestrowanie całkowitego czasu działania komponentów środowiska w trybie ciągłym umożliwia zidentyfikowanie problemów związanych np. z nieplanowanym uruchomieniem ponownym systemu.

Opinie Klientów:

 • “EventSentry bardzo szybko stał się podstawowym narzędziem monitorowania bezpieczeństwa krytycznych komponentów teleinformatycznych naszej infrastruktury”
 • „Szwajcarski scyzoryk w rozwiązaniach monitorujących sieci teleinformatyczne”
 • “Skalowalność narzędzia wyprzedza konkurencję”
 • „Obsługa klienta jest na bardzo wysokim poziomie”
 • “Wdrożyliśmy narzędzie do monitorowania infrastruktury w ciągu kilka minut”
 • „Aplikacja znacząco wykracza poza zwykłe logowanie dziennika zdarzeń”
 • „Działa zgodnie z założeniami”
 • “Dzięki temu narzędziu poznaliśmy naszą infrastrukturę z zupełnie innej strony”

 

Najlepsze na polskim rynku oprogramowanie do zarządzania zdarzeniami bezpieczeństwa. Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami w celu poznania szczegółów działania oprogramowania, jego kluczowych cech oraz wysłuchania dlaczego warto wybrać właśnie to narzędzie.