Doradztwo, konsultacje

Doradztwo, konsultacje

 

Odpowiednie wsparcie informatyczne organizacji przekłada się na zwiększenie efektywności procesów, usprawnienie wewnętrznej komunikacji, zwiększenie bezpieczeństwa w dostępie do danych ale i również na redukcję kosztów ponoszonych przez organizację. Szybko zmieniający się rynek narzędzi IT, rynek świadczonych usług IT, wyprzedza umiejętności i wiedzę lokalnie utrzymywanych pracowników w obszarach wsparcia. Zlecanie prowadzenia rozwojowych projektów firmowych pracownikom wewnętrznym często trwa zdecydowanie dłużej niż planowano. W ostateczności okazuje się, że dla narzędzia lub procesu, które zostało wdrożone jest już nowsze wydanie i zawiera ono jeszcze więcej zalet aniżeli jego aktualnie wdrożony poprzednik.

Nie zawsze jest też możliwe aby wewnętrzny pracownicy w ramach swoich obowiązków byli zawsze na bieżąco z aktualnymi rozwiązaniami technologicznymi powstającymi na świecie i co więcej potrafili z niej skorzystać. Dlatego właśnie możemy Państwu zaproponować nasze wsparcie. Jeżeli posiadają Państwo projekt, który należy poprowadzić od początku do końca, jeżeli trzeba Państwa wesprzeć w wyborze odpowiedniego rozwiązania, pomóc Państwu wdrożyć standard ISO 27001, PCI DSS lub przygotować infrastrukturę pod działanie NOC (Network operations center) lub SOC (Security operation center), zapraszamy do skorzystania z naszych doświadczeń.

We wszystkich pracach jakie realizujemy myślimy przede wszystkim o zachowaniu ich bezpieczeństwa. Myślimy przede wszystkim o zachowaniu poufności, integralności, dostępności danych oraz niezaprzeczalności wykonania danych operacji.

Istotą usług doradczych jest zapewnienie wsparcia właściwym procesom biznesowym, co pozawala na sprawne zarządzanie firmą. Działania te obejmują czynności związane z określeniem potrzeb technologicznych danej firmy, planowaniem rozwoju, doborem i wdrożeniem odpowiedniej infrastruktury informatycznej, jaki i zarządzanie już istniejącą. Doradztwo IT obejmuje bardzo szeroki zakres działań, a wśród typowych zadań należy wymienić:

  • analiza potrzeb informatycznych firmy
  • wsparcie organizacji pracy działu informatyki
  • budowa systemów informatycznych
  • nadzór techniczny
  • projektowanie obiegu informacji w firmie
  • ocena projektów inwestycyjnych w obszarze IT
  • doradztwo i wsparcie technologiczne
  • reorganizacja procesów biznesowych z dostosowaniem do IT
  • integracja systemów IT

Zapraszamy do kontaktu z nami.