Testy wydajnościowe, funkcjonalne, kompatybilności

Testy wydajnościowe, funkcjonalne, kompatybilności

 

Wizytówką firmy od zawsze były usługi realizowane dla klientów. Ich jakość, dostępność i funkcjonalność mają bardzo ważne znaczenie. Klienci korzystający z usług bądź aplikacji chcą by działały one szybko i bezproblemowo. Aby dostarczane usługi i aplikacje były wydajne i nie sprawowały niepożądanych błędów przeprowadza się odpowiednie testy.

Jednym rodzajem testów są testy wydajnościowe. Testy te mają za zadanie sprawdzić jak bardzo jest obciążony lub jak bardzo można “obciążyć” usługę wykonując w niej zdefiniowane operacje (np. założenie konta w serwisie). Testy wydajnościowe dzielą się również ze względu na charakter testów i mogą one dotyczyć:

  • Ogólnych testów wydajnościowych: (Performance testing) podczas których sprawdza się czas odpowiedzi działania usługi. Podczas takiego scenariusza sprawdza się aktualne obciążenie komponentów środowiska IT
  • Testów przeciążeniowych: (Stresstesting) podczas którego sprawdzane jest zachowanie się komponentów środowiska IT podczas jego przeciążania. W kontrolowany sposób dokonuje się sprawdzenia czy np. usługa nie utraci danych w przypadku zbyt dużego obciążenia.
  • Testów obciążeniowych: (Load Testing), które polegają na tym, że za pomocą dodatkowo wygenerowanego ruchu symuluje się działanie w określonym czasie, określonej ilości użytkowników co pozwala wskazać ile zapytań dana usługa może obsłużyć nie powodując przy tym zakłóceń w działaniu.

Testy wydajnościowe wykonuje się według pewnych etapów. W pierwszej kolejności wyznaczany jest cel oraz określane są wymagania wydajnościowe. W dalszym etapie opracowuje się scenariusze testowe, przygotowuje środowisko, konfiguruje się systemy monitorujące zachowanie danych komponentów. W tak przygotowanym środowisku wykonujemy testy wydajnościowe i analizujemy zbierane w trybie rzeczywistym wyniki.

Drugim rodzajem testów gwarantujących zadowolenie klientów są testy funkcjonalne. Testy funkcjonalne pozwalają wykryć błędy działania aplikacji np. przez brak implementacji obsługi wybranego zdarzenia. Pozwalają wykryć błędy zanim zrobi to Klient.

Trzecim zalecanym testem jest test kompatybilności. który wykonujemy w celu sprawdzenia czy nasza np. aplikacja internetowa działa na różnych wersjach przeglądarek internetowych. W przypadku aplikacji instalowanych na systemach, sprawdzane jest czy działa na wszystkich systemach operacyjnych.

Zaletą wykonania analizy podatności przez nas jest:

  • przedstawienie wyników pracy w postaci raportu
  • przeprowadzenie rekonfiguracji ustawień komponentów środowiska IT
  • dodatkowe (opcjonalne) wsparcie we wdrożeniu zaleceń wskazanych w raporcie
  • oszczędność czasu, gdyż testy możemy wykonać zdalnie

Posiadamy duże doświadczenie w przeprowadzaniu tego rodzaju testów. Przeprowadzamy testy zarówno od strony Internetu (z wielu serwerów rozmieszczonych w różnych krajach) jak i z wnętrza infrastruktury klienta. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.