Bezpieczeństwo informacji i polityka bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo informacji i polityka bezpieczeństwa

 

Najcenniejszym aktywem każdej organizacji jest informacja. To ją należy w odpowiedni sposób chronić tak aby nie dostała się w niepowołane ręce. Zanim zaczniemy jednak informację w odpowiedni sposób chronić musimy ją sklasyfikować. Organizacja musi zastanowić się jakiego rodzaju informacje chce chronić oraz przed jakimi zagrożeniami. Nie ma przecież potrzeby ochronić informacji jawnych (jak np. informacje o realizowanych dla klientów usługach). Chronić raczej powinno się informacje o danych osobowych klientów, informacje o realizowanych projektach, o dokonywanych transakcjach płatniczych. Dobre praktyki sugerują również, aby na środki ograniczające ryzyko nie przeznaczać więcej środków, niż samo ryzyko jest wstanie przynieść.

Aby bezpiecznie chronić informacje należy opublikować w organizacji politykę bezpieczeństwa informacji (PBI), według której wszyscy pracownicy organizacji powinni postępować.

Zaletą naszego wsparcia w ochronie informacji jest:

  • praktyczne, duże doświadczenie w tworzeniu polityk bezpieczeństwa z uwzględnieniem wymagań normy ISO 27001, standardu PCI DSS, itp.
  • doświadczenie we wdrażaniu i przeprowadzaniu analiz ryzyka
  • wdrożenie polityki i procesów ochrony informacji w odniesieniu do celów organizacji i przy założonym budżecie

Posiadamy duże doświadczenie w tworzeniu polityki bezpieczeństwa informacji, w budowaniu procesów wspierających ochronę, w tworzeniu systemów służących do ochrony informacji. Zapraszamy do skorzystania z usług realizowanych przez nasz zespół.