Wdrożenia, wsparcie, utrzymanie

Wdrożenia, wsparcie, utrzymanie

 

W zależności od potrzeb możemy zaoferować Państwu usługę wsparcia technicznego oraz kompleksowego utrzymania środowiska informatycznego poprzez np.:

  • Bieżącą pomoc w zakresie rozwiązywania problemów użytkowników oraz monitorowanie i utrzymanie systemów
  • Helpdesk dla pracowników i administratorów, rozwiązujący problemy związane zarówno z zaawansowanymi rozwiązaniami sieciowo-serwerowych, jak i dotyczące stacji roboczych oraz urządzeń peryferyjnych
  • Nadzór nad środowiskami i procesami informatycznymi funkcjonującymi w firmie
  • Opiekę nad serwerami, siecią komputerową i komputerami użytkowników
  • Monitorowanie i nadzór nad poprawnością funkcjonowania infrastruktury IT
  • Audyty wybranych obszarów IT (m.in. legalności oprogramowania, bezpieczeństwa informacji)

Możemy również Państwu pomoc w zarządzaniu projektami, w doborze odpowiedniego sprzętu i narzędzi IT. Możemy zorganizować szkolenie i przygotować Państwa organizację do pracy według nowych procesów. Posiadamy nieograniczony potencjał i możliwości dlatego zapraszamy do kontaktu z nami.